De Vrijetijdspas (VT-pas) : De kortingspas voor alle vrije tijd

De stad Ronse investeert veel in een sterk vrijetijdsaanbod. Cultuur, sport en spel zijn immers zeer belangrijk voor de ontplooiing en het welzijn van de inwoners. Vrije tijd verbindt jong en oud en versterkt het samenzijn in een diverse stad. Daarom is het belangrijk dat deelname aan vrije tijd voor alle inwoners toegankelijk is. Een kortingspas kan hierbij helpen: de Vrijetijdspas (VT-pas).

Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Vele mensen zijn niet aangesloten bij een organisatie. De stap zetten naar een organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!

De Ververij, het nieuwe culturele hart van Ronse

De Ververij, de naam voor het Cultureel Centrum van Ronse kon niet beter gekozen worden: een link met de vroegere bestemming van de plek, een textielververij, en een zinspeling op het palet van kleuren en klanken die er ondertussen opnieuw in iedere hoek van het gebouw terug te vinden is.

De dienst toerisme van de stad Ronse.

Jouw kind inschrijven voor een sportkamp of speelpleinwerking

Om je kind in te schrijven, moet je eerst een account aanmaken. 

Belangrijk: 

Je hebt de kids - ID (van alle kinderen) en je eigen identiteitskaart + PIN - code nodig om de inschrijving te kunnen doen.